kairos, moment van goed besluit

“Door aandacht, rust en zorgvuldig wikken en wegen van argumenten en omstandigheden kan men het ‘kairotische moment’ creëren, het moment waarop alles voorhanden is voor het ontstaan van de goede beslissing, het sublieme inzicht of de diepe waarheid.” Een tekst van Carel Peeters in Vrij Nederland.

Een paar weken geleden mocht ik een systeemopstelling observeren op het thema van Chronos en Kairos. Chronos staat voor de personificatie van de lineaire, meetbare tijd, die staat voor continuïteit. Chronos kent als tegenhanger de figuur Kairos, hij is de personificatie van een tijdsbegrip, dat haaks staat op de chronologie. Het is een innerlijke tijdsbeleving, die de kloktijd tijdelijk onderbreekt.

Kairos biedt kansen voor een doorbraak, voor vernieuwing, schoonheid, inzicht en daadkracht. Aandacht, rust en concentratie zijn de belangrijkste voorwaarden die iemand kan vervullen om een kairotische ogenblik te ervaren. Kenmerkend voor de beleving ervan is, dat men achteraf geen idee heeft van de (meetbare) tijdsduur.

De systeemopstelling gaf mij inzicht hoe Chronos, de meetbare tijd in de agenda, ons de beleving geeft van resultaat, tijd, kwantiteit en het moeten werken. Daarnaast geeft Kairos vrijheid, creativiteit, zijn in de tegenwoordige tijd, een kans aangrijpen en improviseren. Chronos en Kairos zijn naast elkaar niet meetbaar beter. Maar het weerspiegelt wel in de vraag waar je staat:

* Voel je je geleefd door je agenda ?

* Ben je bezig met meer en meer ?

* Is je doel het nastreven van doelen ?

* Herken je de hectiek van alles moeten ?

Mogelijk is het dan goed om Kairos eens in de ogen te kijken. De ogen van Kairos weerspiegelen het beleven, het zijn in de tegenwoordige tijd, het met mate doen en kwaliteit. Zo te willen leven is een keuze, een levensrichting. Een Kairos met resultaat.

Als ik zelf terugdenk aan de meest succesvolle momenten in mijn leven dan waren dit de Kairosmomenten waarin ik tot inzicht kwam, de moed had om te veranderen om in een nieuwe vrijheid en ruimte te komen. Het moment waarop alles voorhanden is voor het ontstaan van de goede beslissing, het sublieme inzicht of de diepe (on)bewuste waarheid.

Foto Joshua Earle

Posted on 22 juni 2015 in Blog

Back to Top