love is the only way

Liefde is de enige weg. Een hoopvol bericht. Er is een weg om de ander te begrijpen. Om elkaar te begrijpen. De ander te zien in zijn diepste kern, de werkelijke mens.

Een zoekopdracht op bol.com levert meer dan 12000 resultaten op in boeken over liefde. De liefde die er is of juist de afwezigheid daarvan raakt een mens aan. Waar liefde stroomt komen mensen tot leven, toch de kern van wie ze zijn. Liefde opent de weg.

Liefde is als een manier van zijn en doen die verbinding bevordert, het verbindende element voor menselijk leven.

Mooie woorden schrijven we over liefde, woorden waarin we ons ook kunnen verschuilen. Agapè, de liefde, de onbaatzuchtige betrokkenheid op de ander. Liefde, onbaatzuchtig delen, elkaar bereiken tot in de diepste kern van je bestaan.

In de vorige blog schreef ik over angst en verlangen. Hoe dichtbij komen angst en verlangen bij elkaar in liefde. De angst van kwetsbaarheid, vertrouwen, schaamte, gevoelens van ongemak over wie wij werkelijk zijn. En tegelijkertijd verlangen om gezien te worden, te zijn wie je bent, om liefde te ontvangen. Om begrepen te worden in je diepste kern. Het vraagt moed om een keuze te maken. Verantwoordelijkheid te nemen.

Edith Eger schrijft daarover, het meest belangrijke daarbij is dat iedereen een keuze heeft, zelfs in de grootste problemen. Wij hebben de keuze om vrijheid te zoeken en te ontsnappen aan een innerlijke gevangenis. ‘Vrijheid vinden we als we accepteren wat er is en als we onszelf vergeven, als we onze harten openen om de wonderen te ontdekken die nu bestaan.’

Posted on 28 augustus 2018 in JOSAY schrijft

Back to Top