Begeleiding bij Levensvragen

Leven in het nu, is leven met jezelf. In woorden die je verhaal raken. Het verhaal wat van jouw leven leven maakt. Waar jouw angst verwordt tot angst, wat er in je leven is. Waar jouw gedeeld verlangen leven is.  Waar jouw leven leven is. Wat er is, omdat jij bent.

Existentieel Welzijn is het vermogen van een mens om op authentieke wijze vorm te geven aan zijn leven. Existentieel welzijn is het vinden van balans, voldoende aandacht voor vier dimensies – fysiek, sociaal, psychisch, spiritueel – geeft dat we ons verder kunnen ontwikkelen.  Levensvragen over de zin van het leven, angst voor leven, angst voor dood, leven in relatie tot de ander, schuldvragen.  Viktor Frankl zei over hoe wij om kunnen gaan met moeilijke omstandigheden. Alles kan van een mens worden afgenomen, behalve één ding de laatste van de menselijke vrijheden om je houding te kiezen tegenover alle mogelijke omstandigheden.

IS LEVEN is een label van JOSAY en direct te benaderen via www.isleven.nu

‘Als er een deel is in je leven, dat zo donker is dat niemand er naar binnen durft. Maar jij daarin verdwaald bent en de uitweg niet meer vindt. Dan is het niet genoeg dat iemand van een afstand roept: ‘Bel maar als ik iets kan doen.’

Soms heb je iemand nodig die je durft te volgen, naar het diepst van je verdriet en pijn. Een stem die zegt: ‘Jij mag er zijn en ik ben hier bij jou. Hoe angstaanjagend jouw demonen nu of straks ook mogen zijn, ik blijf naast je staan. Zo lang als je me nodig hebt.’ Dat is José en dat is wat ze doet.

Om jezelf terug te vinden, in de vrijheid van een keuze, die er altijd is. Zelfs al is het duister niet meer te veranderen, het kan wel draaglijk zijn. Ook dat is leven. Dat is licht. José heeft mij geholpen om ondanks alles gelukkig te zijn. ’

 

Bij JOSAY zijn is nabij zijn in onbevangenheid. Liefdevol en zorgzaam blijft ze in waar we ons zo lastig laten zien.

José: “Counseling geeft inzicht in de interpersoonlijke dynamiek in jezelf,  in relatie tot de ander en je existentiële vragen. Je bewustzijn hiervan vormt een basis om andere keuzes te maken. Het besef van mogelijkheden vanuit eigen reflectie geeft inzicht in andere mogelijkheden .

Welkom bij JOSAY

 

Ben jij een leider, manager of bestuurder en worstel je met een uitdaging? Heb jij veel borden in de lucht, maar het gevoel dat jouw aanpak niet altijd het gewenste effect heeft? Schaak jij op hoog niveau en heb je behoefte om te sparren over de volgende zet? Wil jij jezelf of je organisatie naar een volgende fase brengen, maar lukt het niet om dat te bereiken? Ben je op zoek naar een klankbord voor wat je niet met vrienden of collega’s kunt bespreken?

Dan ben je bij JOSAY aan het juiste adres. JOSAY biedt executive coaching met een gesprekspartner op niveau. Die jouw taal spreekt, begrijpt wat er van je gevraagd wordt en aanvoelt waar je tegenaan loopt. Die met je uitzoekt waar het spaak loopt en je leert hoe het anders kan. Die je helpt om terugkerende valkuilen te vermijden en de juiste koers te vinden naar jouw doelstelling in werk en leven. Is dat wat je zoekt?
Welkom bij JOSAY!

José’s coaching werkt op verschillende niveaus door. Zakelijk heb ik stappen gezet, maar het heeft mij privé minstens zoveel opgeleverd.

— Anoniem —

zorginnovatie

 

Niet elke vraag die gesteld wordt is een vraag naar zorg. En niet alle zorg komt bij de mensen die het nodig hebben. In een toenemend klimaat van eigen regie, eigen verantwoordelijkheid, positieve gezondheid is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de vraag uit te kunnen spreken en tijd te nemen voor het vinden van een antwoord.

Zorginnovatie betekent ook werken vanuit de basis dat de vraag van iemand centraal staat en dat onze eerste verantwoordelijkheid is deze vraag te ontdekken. Het is in de visie van JOSAY dat op dit snijvlak er veel vernieuwing mogelijk is. Dit vraagt wederzijds moed en lef. Loslaten om er te kunnen zijn.

Zorginnovatie is het samenbrengen van de werkelijke vraag van de client en de toegevoegde waarde van professional binnen een optimaal gefaciliteerde procesomgeving van netwerksamenwerking

over Jose: “Ook heb ik José ervaren als iemand die sterk gelooft in de combinatie van face to face en digitale zorginnovatie. José is een verbinder pur sang en kleurt gelijktijdig graag buiten de lijntjes. Kortom iemand waarmee je meer dan goed mee kunt samenwerken en iemand waarmee je zaken gedaan krijgt!”

_
EEN KLEINEN HAMER,
SNEL GEDREVEN, HEEFT MEER MACHT
DAN EEN SWAER YSER DAT MAER OP
DEN BOUT GELEGHD WERDT.

Constantijn Huygens – DICHTER

_

Toezicht en bestuur

 

Met de nodige afstand en plezier werk ik als toezichthouder en bestuurder. De combinatie van de praktijk kennen en een sterk gevoel voor analyse en strategie geven samen een constructief resultaat.

Ook hier is de metafoor van de hamer van toepassing, directe vragen leiden tot de kern, om vervolgens genuanceerd in gesprek te gaan.

Met organisaties die staan voor veranderingen zoals een fusie, reorganisatie of verandering van strategie, benodigde innovatie is er de beste match.

JOSAY’s visie op toezichthouden.

 

José: “Toezichthouden is een kritische sparringpartner zijn op afstand en tegelijkertijd in goede verbinding met bestuurder en de organisatie. Vertrouwen is de basis en een werkwoord.

José legt feilloos de vinger op de zere plek. Ze maakt je daarvan bewust en laat je nieuwe stappen zetten met concrete resultaten. Sensitief en pragmatisch. Ik raad JOSAY aan, als verrijking van je werk én jezelf!

— Anoniem —

_
Cliënten beoordelen
doelgerichtheid JOSAY
gemiddeld met een 9,1
_

Executive coaching met JOSAY

 

Een kleine hamer, snel gedreven, heeft meer macht dan een moker die op het aambeeld wordt gelegd. Verandering door inzicht, daar staat JOSAY voor.

JOSAY coacht in het hier en nu. In gesprekken over dagelijkse uitdagingen maakt ze een verbinding tussen de coachvraag en het zichtbare gedrag op dat moment. Op subtiele wijze maakt ze bewuste en onbewuste processen zichtbaar en gedragsmatige aspecten bespreekbaar.

De handvatten die ze aanreikt zijn praktisch en toepasbaar. JOSAY combineert een pragmatische benadering met een enorm zakelijk inzicht, in een gezonde balans met intuïtie. Daarbij put ze uit haar brede kennis en kunde, vanuit haar opleiding tot gecertificeerde coach voor professionals tot haar MBA aan de Business School Nederland en haar eigen ervaring als ondernemer en directeur-bestuurder. Hierdoor vindt JOSAY naadloze aansluiting op het werkveld van executives.

Mocht je iets nodig hebben dat JOSAY niet in huis heeft, dan helpt ze je graag verder op weg via haar netwerk. JOSAY werkt samen met professionals in verschillende disciplines.

Tijdens een intake geeft ze inzicht op basis van een coachingsvraag in de onderliggende doelstellingen. Op basis hiervan bespreekt JOSAY in overleg de inhoud van het coachingtraject en het verwachte aantal sessies. Daarbij werkt ze stapsgewijs en resultaatgericht, van de huidige situatie als start naar de gewenste verandering als eindpunt. Direct, concreet en to the point. Zonder onnodige zijpaden; alleen wat relevant is voor het doel, komt aan de orde.

 

José: “Executive coaching vindt veelal plaats tegen de achtergrond van een dynamische en veeleisende omgeving. Reflecteren op je eigen handelen en jouw rol in je organisatie kost tijd en creëert nieuwe ruimte. Mijn overtuiging is dat deze tijdsinvestering dient te leiden tot persoonlijke resultaten. Direct en concreet.”

José heeft hierbij een zeer grote gevoeligheid voor de ‘trage vragen van het leven’ bij wat ik noem de existentiële dimensie in herstelprocessen van patiënten/cliënten.

— Anoniem —

_
A person cannot approach the divine by reaching beyond the human.
To become human, is what this individual person, has been created for.

Martin Buber

_

Aanbod

blijf geinformeerd

Specialismen

    • adviseur (zorg) innovatie 
    • raad van toezicht – bestuur
    • executive coaching 

 

Bij José moet je in top-conditie zijn om haar bij te houden. Heerlijk, om op dat niveau te kunnen samenwerken. Ze is uitgesproken sensitief, waardoor ze aan één woord genoeg heeft.

— Anoniem —

Resultaten

Relatiegerichtheid

8,5
De mate waarin er sprake is van een goede band tussen de coach en cliënt.

Taakgerichtheid

8,9
De mate waarin de cliënt tevreden is over de aanpak binnen de coaching.

Doelgerichtheid

9,0
De mate waarin de cliënt tevreden is over de te bereiken doelen.

Zelfredzaamheid

9,2
De mate waarin de cliënt zelfstandig verder kan met zijn doel.

Vertrouwen

8,4
De mate van vertrouwen dat de cliënt heeft in het behalen van zijn doel.

 

 
 
 

Wie is JOSAY

 

JOSAY staat voor duurzame vernieuwing en verandering. Zowel in existentiële counseling, executive coaching of binnen (zorg)innovatie. José werkt zonder omwegen naar de kern toe en vanuit deze essentie begeleidt ze naar resultaat.

José verdiende haar sporen als directeur-bestuurder, toezichthouder, innovator en executive coach. Deze diversiteit typeert haar. Complexiteit binnen organisaties of binnen individuele trajecten geven wederzijds de beste match.

 

Naast haar bedrijfskundige opleiding MBA met een major in Health Care en Allianties en Samenwerkingen, traint ze zich in de afgelopen jaren verder in spiritualiteit, coaching en existentiële counseling.

 

José heeft een holistische kijk op mensen en organiseren. Een snelle denker, sensitief en met een groot empatisch vermogen, haar communicatiestijl is open en direct, altijd met een vleugje humor.

– JOSÉ GEERTSEMA –

José: “Complexiteit geeft mij energie. Ervaren dat iets niet veranderd kan worden geeft kans en uitdaging. Deze samen vinden, dan gaat het niet om een kant en klaar antwoord op de vraag. maar juist wel om het vinden van een weg en richting die nieuwe mogelijkheden geeft ondanks wat niet (meer) mogelijk is. Veranderen in vrijheid en verantwoordelijkheid als levenskunst. Daar waar waarden en mensen bij elkaar komen, ben ik in vorm.”

CONTACT

Ben je benieuwd wat ik voor jou of je organisatie kan doen? Laat je gegevens achter, natuurlijk mag je me ook gerust even bellen op 06 132 732 07.José heb ik in haar rol van voorzitter van de RvT van Be More leren kennen als een scherpzinnige, constructieve bestuurder waarbij humor eveneens een belangrijk onderdeel is van haar werkwijze. Ze weet doelgericht en afgewogen de juiste beslissingen te (laten) nemen en stimuleert anderen daarin positief. Houdt het uiteindelijke doel steeds voor ogen, vermijdt daarbij conflicten niet maar blijft altijd zoeken naar de harmonieuze oplossing!

— Anoniem —


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top