Vecht er niet tegen, maar zie wat is gebeurd onder ogen.

‘Lijden overkomt iedereen, maar elk mens heeft een keuze hoe hij daarop reageert. Wat er is gebeurd, kun je niet meer veranderen. Wat je wel kan veranderen is de manier hoe je daar nu mee omgaat.’

Edith Eger is deze dagen in Nederland. Zij deelt met ons haar doorleefde jaren in Auschwitz in toegankelijke woorden. Als ik deze woorden hoor, lees, betrap ik mezelf erop dat ik bijna wegzweef in een andere wereld. In de wereld van een boek of een film. Boeken en films die juist in deze dagen van herdenking van bevrijding rondom ons aanwezig zijn.

Maar Edith Eger zegt het nu(!) tegen ons. Evenals dat Edith tegen ons zegt: ‘onze kinderen leren door te zien wat wij doen.’ Zijn en doen. De keuze wij hebben hoe wij nu omgaan met wat ooit is gebeurd. Aansluitend bij wat Viktor Frankl schrijft: ‘Het gaat ons om de kleine ruimte tussen de situatie en je reactie. Die kleine ruimte is je vrijheid. Daar halen we de zin om te vechten voor het leven vandaan.’

De kleine ruimte in onze situatie en onze reactie is het nu, de keuze in hoe we daar nu mee omgaan. Edith Eger zegt, vecht er niet tegen, maar zie onder ogen wat is gebeurd. Onder ogen zien wat is gebeurd. Deze zes woorden nodigen ons uit om er te zijn. Te zijn in het nu. Te zijn in het nu met wat er ooit is gebeurd.

Deze woorden tegen elkaar zeggen als er veel in je leven is gebeurd, maakt ons soms onzeker. Degene die je uitnodigt om je verleden onder ogen te zien kan onzeker zijn. Wat zal er zijn, wat zal de ander zeggen? En als het tegen jou wordt gezegd? Hoeveel angst grijpt je aan? De angst om terug te gaan, naar waar je nooit had willen zijn.

Het helpt om nu goed naar Edith Eger te luisteren. Onder ogen zien. Wij hebben nu de keuze in wat nu is. Zoals Edith Eger zegt, ik keer in gedachten nog wel eens terug naar het kamp, maar ik blijf er niet. Onder ogen zien is niet in het verleden blijven. De keuze is zijn in het nu, met wat er is door wat er ooit is geweest. De keuze maken hoe wij daarmee omgaan. Dat geeft vrijheid, samen.

Posted on 5 mei 2019 in JOSAY schrijft

Back to Top